Close

Hospitals

Community Health Center, Bhaiyathan

Pratappur Road ,Bhaiyathan,Block- Bhaiyathan, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bpmbhaiyathan[at]gmail[dot]com
Phone : 9406103109

Community Health Center, Bhatgaon

In front of High School Ground, Bhatgaon, Block- Bhaiyathan, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bpmbhaiyathan[at]gmail[dot]com
Phone : 9406103109

Community Health Center, Bishrampur

Near Bus Stand, Main Road, Bishrampur, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bmosurajpur1[at]gmail[dot]com
Phone : 9424110518

Community Health Center, Latori

Main Road Latori, Block Surajpur, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bmosurajpur1[at]gmail[dot]com
Phone : 9424110518

Community Health Center, Odagi

Kalamanjan,Odagi, Block- Odgi, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bmoodgi[at]gmail[dot]com
Phone : 8717837587

Community Health Center, Pratappur

Front of Janpad Panchayat, Pratappur, Block- Pratappur, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bmopratappurchc[at]gmail[dot]com
Phone : 8120966766

Community Health Center, Premnagar

Main Road, Premnagar,Block- Premnagar, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bmopremnagar[at]gmail[dot]com
Phone : 8435316146

Community Health Center, Ramanujnagar

In Front of Police Station, Ramanujnagar, Block Ramanujnagar, Dist- Surajpur (C.G.)

Email : bpmramanujnagar[at]gmail[dot]com
Phone : 9926067323

Surajpur District Hospital

Near H.P. Petrol Pump,Main Road, Surajpur, Dist- Surajpur (C.G.) 497229

Email : bpmramanujnagar[at]gmail[dot]com
Phone : 9926067323